κρατησεις

Από: 20,00 / άτομο

Από: 20,00 

Attributes

RESERVATION TERMS

 • Capri Drink&Dine guarantees you an intimate dining experience on its terrace with views of the Aegean sea.
 • Please be advised that the restaurant will release your table in case you are more than 15 minutes late for our table reservation without prior notice.
 • Due to local regulations, no beverages or other food items from outside are permitted.
 • There is a minimun consumption of 20€ per person from our a la carte menu.
 • A credit card is required to secure your reservation.
 • No fee will be charged for cancellation 12 hours prior to your arrival time. In case of non-show or last-minute cancellation your credit card will be charged with the amount of 20 € per person.
 • If you need to make any changes to your reservation or cancel, please contact us by email at reservations@caprisantorini.com or for last minute please call +302286031837.

PAYMENT METHODS

Capri Santorini offers you the following options for the payment method:
 • By credit card Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners. The use of your credit card for your reservation in our site Capri Santorini is completely safe. Read more on our Privacy Policy page. In order to pay by credit card, you must fill in the relevant form at checkout the number and expiration date of your credit card, the name of the cardholder, as well as the three-digit number (CVV) located on the back of the card.
Reservation terms & Payment methods close
Δείτε τους όρους κράτησης & τρόπους πληρωμής

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 • Το Capri Drink&Dine σας εγγυάται μια οικεία γευστική εμπειρία στη βεράντα του με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.
 • Λάβετε υπόψη ότι το εστιατόριο θα αποδεσμεύσει το τραπέζι σας σε περίπτωση που καθυστερήσετε περισσότερο από 15 λεπτά για την κράτηση του τραπεζιού μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Λόγω των τοπικών κανονισμών, δεν επιτρέπονται ποτά ή άλλα τρόφιμα από το εξωτερικό.
 • Υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση 20 € ανά άτομο από το a la carte μενού μας.
 • Απαιτείται πιστωτική κάρτα για τη διασφάλιση της κράτησής σας.
 • Δεν θα χρεωθεί καμία χρέωση για ακύρωση 12 ώρες πριν από την ώρα άφιξής σας. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης της τελευταίας στιγμής η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί με το ποσό των 20 € ανά άτομο.
 • Εάν χρειαστεί να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην κράτησή σας ή να ακυρώσετε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση caprireserve@gmail.com ή για την τελευταία στιγμή, παρακαλούμε καλέστε +302286031837.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Capri Santorini σάς προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές για τον τρόπο πληρωμής:
 • Με πιστωτική κάρτα Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners. Η χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για την κράτησή σας στον ιστότοπό μας Capri Santorini είναι απολύτως ασφαλής. Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου μας. Για να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα στο ταμείο τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, το όνομα του κατόχου της κάρτας, καθώς και τον τριψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτα.